Auteursrechten


De wetgever is erg duidelijk: de leverancier is en blijft eigenaar van de auteursrechten van zijn creaties. Tenzij er wederzijds en uitdrukkelijk andere overeenkomsten worden gesloten tussen leverancier en opdrachtgever.

In principe verzorgt de leverancier de productie/realisatie van zijn creaties. Samen met zijn auteursrecht geeft dit de leverancier het recht om het beheer van de volledige productieketting te claimen. Het maakt integraal deel uit van zijn competenties én er wordt een hoge toegevoegde waarde geleverd.

Indien de opdrachtgever om een of andere reden de productie toch zélf wil uitvoeren, dan heeft de leverancier recht op een vergoeding voor het gebruik van de creaties op basis van zijn auteursrechten.

de leverancier kan natuurlijk ook volledig afstand doen van zijn copyright tegen een éénmalig honorarium (volledige overdracht van de auteursrechten en de naburige rechten voor onbepaalde duur) of het kan zijn rechten overdragen voor een bepaald gebruik en/of een bepaalde duur (licentie). Honorarium of licentie wordt berekend in functie van het gebruik dat er van de creatie gemaakt zal worden (type drager, territorium, duur, oplage, ...).

 

Meer informatie over auteursrechten kan je hier lezen.